Vi har tourette

En film om sex personer med Tourettes syndrom

 

En film om

Tourette

 

Det har saknats en informativ och informationsfilm om Tourette. Mycket har hänt inom TS-forskningen de senaste åren och det har saknats en modern film som kan användas såväl som utgångspunkt för en diskussion i skolan, som för alla dem som fått diagnosen och behöver få känna igen sig och kunna blicka framåt i sitt liv med Tourette. Fortfarande är allmänhetens uppfattning om Tourette att det är något ensidigt negativt, vilket långt ifrån stämmer överens med verkligheten! Filmen lyfter fram den positiva kraft som syndromet också kan utgöra. Filmen är unik i sitt upplägg: vi får följa sex personer med TS i olika åldrar - från 12 till 74 år.

Genom att det blir allmänt känt vad Tourette egentligen är och hur det ser ut kan mycket vinnas. Det individuella lidandet begränsas, liksom den belastning på samhället som syndromet kan utgöra, om det passerar odiagnosticerat. Tourette på gott och ont - hur ser livet ut för den medverkande? Både det negativa och det positiva finns med, med tonvikt på det positiva; hoppet och möjligheterna. Innehållet avdramatiserar syndromet istället för att peka på det avvikande, onormala.


 

INFO

-

-